admin lip/ 31/ 2019 | 0

Body leasing to inaczej rozumiany “wynajem pracowników”. Rozwiązanie wykorzystywane jest przez coraz większą liczbę firm zarówno z publicznego, jak i prywatnego sektora.
Pod względem pieniężnym rozwiązanie to może obniżyć koszty oraz przynieść wiele innych korzyści.

Przedsiębiorca powierza więc firmie zewnętrznej wymagania dotyczące pracownika. Jako zleceniodawca nie zawsze potrzebne jest wynajmowanie całego zespołu – czasami wystarczy jedynie konkretny programista specjalizujący się w określonej technologii.

Jakie korzyści wynikają z body leasingu? Wynajem pracowników to najszybsza forma pozyskiwania ekspertów. Programiści wynajmowani przez odpowiednio wyspecjalizowaną firmę często posiadają szereg różnego rodzaju doświadczeń – w ten sposób unika się stagnacji oraz rutyny.

Wynajęcie pracownika to rozwiązanie stale przybierające na popularności. Programiści z zewnątrz mają możliwość pracy zdalnej, jak i stacjonarnej. Rozwiązanie więc stanowi dużą oszczędność dla małych oraz średnich przedsiębiorstw.