admin kwi/ 12/ 2019 | 0

1 stycznia 2019 roku w życie weszły liczne zmiany w zakresie przepisów podatkowych. Głównym celem, który przyświecał owym zmianom było obniżenie kosztów prowadzenia działalności przed przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy zmiany, o których mowa.

1. Przedsiębiorcy zatrudniający małżonków, bądź małoletnie dzieci, będą mieli możliwość zaliczenia wydatków wynikających z ich zatrudnienia do kosztów uzyskania przychodów.

2. Przedsiębiorca do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć wydatki, które wiążą się z eksploatacją samochodu w wysokości 20% w przypadku, kiedy auto będzie własnością przedsiębiorcy, aczkolwiek nie zostanie przez niego wprowadzone do środków trwałych.

3. Do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy mogą zaliczyć także odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu dla aut o wartości do 150 000 złotych w przypadku samochodów spalinowych i hybrydowych, a także do 225 000 złotych dla aut elektrycznych.

4. Ograniczone zostało zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych oraz opłat z tytułu najmu samochodów osobowych.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!