admin lut/ 7/ 2020 | 0

Cloud computing to niewątpliwie nowe możliwości wykorzystania IT przez organizacje, ale również nowe wyzwania. Przyniosło ono organizatorom wiele korzyści, ale nie jest pozbawione też słabości. Do niewątpliwych osiągnięć cloud computingu możemy zaliczyć:

  • dostęp do usług na żądanie,
  • sprawną skalowalność IT, zgodnie z potrzebami biznesu,
  • ograniczenie i szacowanie kosztów i ryzyka.

Za słabości cloud computingu uznać natomiast należy:

  • kwestie bezpieczeństwa danych, prywatności i zaufania,
  • możliwość utraty danych znajdujących się u usługodawcy,
  • możliwość wglądu w dane przez dostawcę usługi lub podmioty trzecie,
  • niejasność, co dzieje się z danymi w sytuacji, gdy rezygnujemy z cloud computingu,
  • ze względu na brak ustalonych szczegółowych standardów (np. brak normy ISO) spotyka się zróżnicowany poziom jakości i dostępności usług.