admin maj/ 31/ 2022 | 0

Prowadzenie firmy związane jest nie tylko z wykonywaniem zadań dotyczących jej statutowego działania, ale również konieczne jest wypełnianie obowiązków narzuconych przez prawo. Biała lista VAT IT również jest jednym z obowiązków, które należy dopełnić.

Biała lista podatników VAT to zbiór podatników VAT i danych o nich w kwestii posiadania aktywnego statusu podatnika VAT wraz z oficjalnym numerem rachunku bankowego firmy. Baza ta jest ogólnodostępna oraz darmowa i pozwala na weryfikację kontrahenta względem jego ewentualnych nadużyć podatkowych. Wpłata podatku VAT na inne konto niż wskazane na białej liście spotka się z karą ze strony Urzędu Skarbowego.

Dodanie rachunku bankowego do białej listy VAT wymaga dokonania zgłoszenia zmiany wpisu w CEIDG lub złożenia formularza NIP-8/NIP-2 w Urzędzie Skarbowym.

Programiści lub inni specjaliści branży IT, jeśli są płatnikami VAT to bez względu na formę prawną firmy również powinni zadbać, aby dokonać zgłoszenia firmowego rachunku bankowego do białej listy VAT.