admin wrz/ 27/ 2019 | 0

Poruszając temat amortyzacji komputerów warto wyjaśnić w jaki sposób określa się wartość początkową komputera. Wartość początkowa komputera to jego cena nabycia (kwota należna zbywcy + koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania). W przypadku otrzymania środka trwałego w drodze np. spadku, wartość początkową należy ustalić w oparciu o wartość rynkową z dnia nabycia.

Jak wygląda amortyzacja komputerów?
W sytuacji, gdy wartość początkowa nie przekracza 10000 zł podatnicy mają możliwość:
– dokonywania odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych
– dokonywania amortyzacji jednorazowej w miesiącu oddania komputera do używania

W sytuacji, gdy wartość początkowa przekracza 10000 zł dopuszczalne jest dokonanie jednorazowej amortyzacji. Możliwe jest to tylko w przypadku:
– małych podatników
– podatników, którzy w danym roku rozpoczęli działalność gospodarczą

Na czym polega amortyzacja liniowa?
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych. W przypadku komputerów stawka wynosi 30% rocznie.

Metoda degresywna
Zastosowanie stawek amortyzacji podwyższonych o współczynnik 2,0.

 

Przeczytaj również:

Jakie kody PKD dla działalności IT?