admin paź/ 14/ 2020 | 0

Księgowość agresywna często pojawia się obok księgowości kreatywnej. Często pojęcie agresywnej księgowości wiążę się z nieodpowiednimi praktykami księgowymi, których celem jest osiągnięcie pewnych korzyści podatkowych.

Agresywna księgowość definiowana jest jako świadome i celowe prowadzenie ewidencji księgowej w sposób niezgodny z przepisami zawartymi w Ustawie o Rachunkowości. Możemy tutaj również mówić o niewłaściwe interpretowanych przepisach oraz zasadach rachunkowości, które przedstawiają nierzeczywisty obraz sytuacji ekonomicznej jednostki.

Przykłady agresywnej księgowości:

  • fałszowanie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
  • oszustwa księgowe stosowane w celu osiągnięcia korzyści wynikających z obowiązującego prawa podatkowego
  • wystawianie faktur oraz dokumentów niezgodny z występującymi zdarzeniami gospodarczymi